Qamişlo Lidarixsitna work şopek derbarî jiyana hevbeş